یادواره ۴۴ سردار و ۱۷۰۰ شهید شهرستان بابل

یادواره ۴۴ سردار و ۱۷۰۰ شهید شهرستان بابل

تاريخ ۷/۱۲/۹۳
مکان ايران مازندران بابل
دسته مذهبی

یادواره ۴۴ سردار و ۱۷۰۰ شهید ، در مصلی بزرگ شهرستان بابل برگزار شد.
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_0307
IMG_0299
IMG_0425
IMG_0421
IMG_0410
IMG_0398
IMG_0332
IMG_0386
IMG_0320
IMG_0336
IMG_0343
IMG_0362
IMG_0385