گلچین عکس های محرم هیئت غریب مدینه در سال ۹۴

گلچین عکسهای محرم هیئت غریب مدینه در سال ۹۴

تاريخ ۲۱/۷/۹۴
مکان ايران مازندران بابل
دسته مذهبی

گلچین عکسهای محرم هیئت غریب مدینه در سال ۹۴
سخنران حجت السلام والمسلمین احمدی اصفهانی
مداحان کربلایی جواد مقدم و حاج محمدرضا بذری
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_9678
IMG_9652
IMG_9619
IMG_9584
IMG_9607
IMG_9478
IMG_9469
IMG_9365
IMG_9156
IMG_9264
IMG_9171
IMG_9155
IMG_8949
IMG_8923
IMG_8889
IMG_8878
IMG_8859
IMG_8034
IMG_8037
IMG_8041
IMG_8089
IMG_8098
IMG_8120
IMG_8221
IMG_8236
IMG_8248
IMG_8775
IMG_8803
IMG_8840