یادواره ۱۷۴۴ شهید شهرستان بابل با محوریت ۹۰ شهید روحانی

  • صفحه اصلی
  • /
  • Portfolio
  • /
  • یادواره ۱۷۴۴ شهید شهرستان بابل با محوریت ۹۰ شهید روحانی

یادواره ۱۷۴۴ شهید شهرستان بابل با محوریت ۹۰ شهید روحانی

تاريخ ۳۰/۱۱/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته مذهبی

یادواره ۱۷۴۴ شهید شهرستان بابل با محوریت ۹۰ شهید روحانی در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A8040
_H1A8035
_H1A8019
_H1A8014
_H1A7988
_H1A7992
_H1A7967
_H1A7945
_H1A7939
_H1A7928
_H1A7926
_H1A7923
_H1A7910
_H1A8074
_H1A8077
_H1A8089
_H1A8115
_H1A8158
_H1A8161
_H1A7810
_H1A7819
_H1A7820
_H1A7829
_H1A7837
_H1A7837
_H1A7847
_H1A7859
_H1A7893
_H1A7868