کنسرت کودکان موسسه فرهنگی هنری خانه هنر افتاب نو

کنسرت کودکان موسسه فرهنگی هنری خانه هنر افتاب نو

تاريخ ۱۷/۲/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته موسیقی

کنسرت کودکان توسط موسسه فرهنگی هنری خانه هنر افتاب نو در امفی تئاتر دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار شد
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_1938
IMG_1971
IMG_1964
IMG_1988
IMG_2029
IMG_2060
IMG_1750
IMG_1787
IMG_1802
IMG_1803
IMG_1840
IMG_1908
IMG_1919