کنسرت پیانو شهرداد روحانی

کنسرت پیانو شهرداد روحانی

تاريخ ۷/۱۱/۹۵
مکان ايران مازندران بابلسر
دسته موسیقی

کنسرت پیانو شهرداد روحانی و ارش اسلامی در سالن اداره ارشاد ساری برگزار شد .
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A1133
_H1A0884
_H1A0905
_H1A0914
_H1A0933
_H1A0940
_H1A1101
_H1A1030
_H1A1016
_H1A0985
_H1A0980
_H1A0969
_H1A0945
_H1A1072