کنسرت پرواز همای

کنسرت پرواز همای

تاريخ ۲۴/۴/۹۵
مکان ايران مازندران ساری
دسته موسیقی

کنسرت پرواز همای در سینما سپهر ساری توسط موسسه فرهنگی هنری خانه هنر افتاب نو برگزار شد
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_0393
IMG_0492
IMG_0522
IMG_0809
IMG_0924
IMG_0933
IMG_0944
IMG_1005
IMG_1105
IMG_1141
IMG_0369
IMG_0309
IMG_0296
IMG_1238