کنسرت پرواز همای

کنسرت پرواز همای

تاريخ ۲۴/۱۲/۹۵
مکان ايران مازندران بابلسر
دسته موسیقی

کنسرت پرواز همای توسط موسسه فرهنگی هنری خانه هنر افتاب نو در هتل میزبان بابلسر برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A1342
_H1A1340
_H1A1275
_H1A1389
_H1A1394
_H1A1397
_H1A1417
_H1A1423
_H1A1433
_H1A1088
_H1A1124
_H1A1214
_H1A1232
_H1A1240
_H1A1244
_H1A1263
_H1A1319