کنسرت علی زند وکیلی

کنسرت علی زند وکیلی

تاريخ ۲۸/۱/۹۶
مکان ايران مازندران بابلسر
دسته موسیقی

کنسرت علی زندوکیلی توسط موسسه فرهنگی هنری خانه هنر افتاب نو در هتل میزبان بابلسر برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A8670
_H1A8665
_H1A8641
_H1A8567
_H1A8553
_H1A8504
_H1A8490
_H1A8433
_H1A8420
_H1A8403
_H1A8388
_H1A8716
_H1A7487
_H1A7522
_H1A7644
_H1A7668
_H1A7684
_H1A7734
_H1A7764
_H1A7979
_H1A7992
_H1A8120
_H1A8232
_H1A8382
_H1A8139
_H1A8221