کنسرت استاد همایون شجریان در ساری

کنسرت استاد همایون شجریان در ساری

تاريخ ۱/۱۱/۹۵
مکان ايران مازندران ساری
دسته موسیقی

کنسرت استاد همایون شجریان در سالن سید رسول حسینی شهرستان ساری برگذار شد
عکاس : مرتضی قربانی

_H1A0561
_H1A0590
_H1A0600
_H1A0642
_H1A0657
_H1A0745
_H1A0762
_H1A0389
_H1A0419
_H1A0424
_H1A0433
_H1A0547
_H1A0548
_H1A0551
_H1A0552
_H1A0553