نساجی ۳ خیبر خرم اباد ۱

نساجی ۳ خیبر خرم اباد ۱

تاريخ ۲۷/۶/۹۵
مکان ايران مازندران قائمشهر
دسته ورزشی

پیروزی سه بر یک نساجی بر خیبر خرم اباد در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_7648
IMG_7633
IMG_7649
IMG_7667
IMG_7673
IMG_7684
IMG_7730
IMG_7757
IMG_7774
IMG_7781
IMG_7812
IMG_7857
IMG_7891
IMG_8001
_H1A0600
_H1A06001