نساجی ۲ سپیدرود رشت ۱

نساجی ۲ سپیدرود رشت ۱

تاريخ ۲۴/۹/۹۵
مکان ايران مازندران قائمشهر
دسته ورزشي

پیروزی ۲ بر ۱ نساجی مازندران مقابل سپیدرود رشت در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_4164
IMG_4154
IMG_4123
IMG_4115
IMG_4108
IMG_4059
IMG_4046
IMG_4027
IMG_4006
IMG_4190
IMG_4234
IMG_4257
IMG_4288
IMG_4368
IMG_4412
IMG_4462
IMG_3989
IMG_4498
IMG_4526
IMG_4593
IMG_4638
IMG_4672
IMG_4743
IMG_4695