نساجی ۰ نفت تهران ۱

نساجی ۰ نفت تهران ۱

تاريخ ۱۳/۸/۹۵
مکان ايران بابل
دسته ورزشي

برد ۱ بر صفر نفت تهران مقابل نساجی در جام حذفی فوتبال کشور
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_2830
IMG_2951
IMG_2967
IMG_2988
IMG_2916
IMG_2863
IMG_3014
IMG_3017
IMG_3019
IMG_3060
IMG_3065
IMG_3127
IMG_3193
IMG_3314
IMG_3363