مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم هادی نوروزی

مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم هادی نوروزی

تاريخ  ۱۷/۷/۹۴
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم هادی نوروزی در روستای کپورچال بابل برگزار شد.
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_6997
IMG_6935
IMG_6908
IMG_6901
IMG_6886
IMG_6874
IMG_6870
IMG_6865
IMG_7014
IMG_6966
IMG_7035
IMG_7048
IMG_7058
IMG_7071
IMG_7094
IMG_7115
IMG_7146
IMG_7243
IMG_7225
IMG_7256
IMG_7278
IMG_7294
IMG_6845