مراسم سومین روز درگذشت مرحوم هادی نوروزی

مراسم سومین روز درگذشت مرحوم هادی نوروزی

تاريخ ۱۵/۷/۹۴
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

مراسم سومین روز درگذشت مرحوم هادی نوروزی در روستای کپورچال بابل برگزار شد.
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_1645
IMG_6454
IMG_6460
IMG_6466
IMG_6476
IMG_6480
IMG_6494
IMG_6511
IMG_6571
IMG_6586
IMG_6600
IMG_6612