مراسم تشییع پیکر مرحوم ایت الله هاشمی رفسنجانی

مراسم تشییع پیکر مرحوم ایت الله هاشمی رفسنجانی

تاريخ ۲۱/۱۰/۹۵
مکان ايران تهران
دسته خبری

مراسم تشییع پیکر مرحوم ایت الله هاشمی رفسنجانی با حضور مسئولین و مقامات کشوری و لشگری
عکاس : مرتضی قربانی

_H1A9406
_H1A9417
_H1A0086
_H1A0097
_H1A0108
_H1A0130
_H1A0138
_H1A9516
_H1A9522
_H1A9537
_H1A9565
_H1A9891
_H1A9917
_H1A9948
_H1A9962
_H1A9963
_H1A0019
_H1A0053
_H1A0066
_H1A9398
_H1A0066
_H1A9401
_H1A9384
_H1A0142
_H1A9608
_H1A9634
_H1A9652
_H1A9679
_H1A9747
_H1A9874
_H1A9865
_H1A0351
_H1A0265
_H1A0246
_H1A0218