خونه به خونه ۳ نفت مسجد سلیمان ۰

خونه به خونه ۳  نفت مسجد سلیمان ۰

تاريخ ۲۵/۷/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

پیروزی ۳ بر ۰ خونه به خونه مقابل نفت مسجد سلیمان در بابل
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_1756
IMG_1475
IMG_1699
IMG_1690
IMG_1686
IMG_1624
IMG_1762
IMG_1800
IMG_1831
IMG_1739
IMG_1860
IMG_1880
0H1A0425
0H1A0444
0H1A0459
0H1A0560
0H1A0613
0H1A0666
0H1A0679