خونه به خونه ۲ نساجی ۱

خونه به خونه ۲ نساجی ۱

تاريخ ۲/۷/۹۵
مکان ايران مازندران قائمشهر
دسته ورزشي
برتری ۲ بر ۱ خونه به خونه مقابل نساجی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
عکاس : مرتضی قربانی
0H1A1996
IMG_2359
IMG_2388
IMG_2410
IMG_2420
IMG_2289
0H1A1934
0H1A1881
IMG_2442
IMG_2484
IMG_2488
IMG_2516
IMG_2794
IMG_2717
IMG_2740
IMG_2691
IMG_2634
IMG_2628
IMG_2619
IMG_2606