خونه به خونه ۰ سپیدرود رشت ۱

خونه به خونه ۰  سپیدرود رشت ۱

تاريخ ۱۱/۱۱/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

تیم خونه به خونه بابل  (یکشنبه) ۱۱ بهمن ماه در هفته بیست و دوم لیگ دسته اول در بابل مقابل سپیدرود رشت با یک گل شکست خورد.
عکاس : مرتضي قرباني

_MG_6740
_MG_6711
_MG_6708
_MG_6699
_MG_6693
_MG_6755
_MG_6822
_MG_6849
_MG_6860
_MG_6885
_MG_6907
_MG_6605
_MG_6607
_MG_6630
_MG_6647
_MG_6658
_MG_6656
_MG_6665
_MG_6666
_MG_6685