جشن موسسه کاسپین در سالن سید رسول حسینی ساری

جشن موسسه کاسپین در سالن سید رسول حسینی ساری

تاريخ ۸/۱۱/۹۵
مکان ايران مازندران ساری
دسته فرهنگی

جشن موسسه کاسپین با حضور هنرمندان کشوری در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A1271
_H1A1693
_H1A1664
_H1A1636
_H1A1626
_H1A1597
_H1A1563
_H1A1540
_H1A1509
_H1A1255
_H1A1248
_H1A1181
_H1A1831
_H1A1805
_H1A1774
_H1A1728
_H1A1353
_H1A1359
_H1A1378
_H1A1383
_H1A1400
_H1A1405
_H1A1429
_H1A1460