جشن صندوق توسعه عصر شمال

جشن صندوق توسعه عصر شمال

تاريخ ۲۱/۱۱/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته فرهنگی

جشن صندوق توسعه عصر شمال در مصلی جمعه شهرستان بابل برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A7144
_H1A7149
_H1A7152
_H1A7173
_H1A7247
_H1A7275
_H1A7309
_H1A7359
_H1A6913
_H1A6927
_H1A6989
_H1A7001
_H1A7034
_H1A7108
_H1A7134
_H1A7021