تمرین تیم ملی کشتی ساحلی با حضور استاد داریوش ارجمند

تمرین تیم ملی کشتی ساحلی با حضور استاد داریوش ارجمند

تاريخ  ۹/۸/۹۳
مکان ايران مازندران بابلسر
دسته ورزشي

تمرین تیم ملی کشتی ساحلی با حضور استاد داریوش ارجمند در شهر بابلسر
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_4149
IMG_4175
IMG_4212
IMG_4228
IMG_4233
IMG_4234
IMG_4242
IMG_4268
IMG_4298
IMG_4326
IMG_4340
IMG_4343
IMG_4358
IMG_4411