تشییع پیکر مرحوم مهرداد اولادی

تشییع پیکر مرحوم مهرداد اولادی

تاريخ  ۱/۲/۹۵
مکان ايران مازندران قائمشهر
دسته ورزشی
پیکر مرحوم مهرداد اولادی در ورزشگاه شهید وطنی و قادیکلای بزرگ قائمشهر با حضور هزاران نفر از دوست داران و طرفدارانش تشییع و به خاک سپرده شد
عکاس : مرتضی قربانی
IMG_0310
IMG_0285
IMG_0273
IMG_0269
IMG_0258
IMG_0226
IMG_0210
IMG_0202
IMG_0173
IMG_0155
IMG_0334
IMG_0414
IMG_9839
IMG_9851
IMG_9858
IMG_9873
IMG_9995
IMG_0003
IMG_0034
IMG_0042
IMG_0053
IMG_0097
IMG_0108
IMG_0146
IMG_0149