تساوی خونه به خونه بابل مقابل مس کرمان

تساوی خونه به خونه بابل مقابل مس کرمان

تاريخ ۱۲/۲/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

بازي تیم های خونه به خونه و مس کرمان در ورزشگاه هفتم تیر شهر بابل با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ برگزار شد
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_0779
IMG_0808
IMG_0813
IMG_0859
IMG_0861
IMG_0870
IMG_1050
IMG_0546
IMG_0866
IMG_0760
IMG_0707
IMG_0649
IMG_0590
IMG_0563
IMG_0554