تئاتر خشکسالی و دروغ

تئاتر خشکسالی و دروغ

تاريخ  ۲۶/۷/۹۳
مکان ايران مازندران بابل
دسته فرهنگی

تئاتر خشکسالی و دروغ به کارگردانی استاد شکرخدا گودرزی در سالن امفی تئاتر ارشاد بابل برگزار شد.
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_9430
IMG_9467
IMG_9403
IMG_9388
IMG_9357
IMG_9334
IMG_9299
IMG_9255
IMG_9263
IMG_9277
IMG_9179
IMG_9170
IMG_9213
IMG_9182
IMG_9206