امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در بابل

 امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در بابل

تاريخ ۲۲/۹/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته خبری

حضور امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در دانشگاه علوم پزشکی بابل
عکاس : مرتضی قربانی

0H1A1127
0H1A1085
0H1A1028
0H1A1008
0H1A0975
0H1A0951
0H1A0930
0H1A1170
0H1A0683
0H1A0694
0H1A0716
0H1A0747
0H1A0758
0H1A0769
0H1A0888
0H1A0786
0H1A0860
0H1A0849
0H1A0833
0H1A0817
0H1A0800