امیر دریادار حبیب الله سیاری در بابل

امیر دریادار حبیب الله سیاری در بابل

تاريخ ۱۲/۷/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته خبری

حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری در گلزار شهدای ارامستان معتمدی بابل
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_0612
IMG_0635
IMG_0648
IMG_0654
IMG_0665
IMG_0680
IMG_0727
IMG_0736
IMG_0738
IMG_0748
IMG_0755
IMG_0763
IMG_0779
IMG_0767