افتتاحیه دومین نمایشگاه عکس باشگاه عکاسان مازندران

افتتاحیه دومین نمایشگاه عکس باشگاه عکاسان مازندران

تاريخ ۱۵/۱۲/۹۵
مکان ايران مازندران ساری
دسته فرهنگی

افتتاحیه دومین نمایشگاه عکس باشگاه عکاسان مازندران در اداره ارشاد ساری برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A9512
_H1A9607
_H1A9618
_H1A9366
_H1A9378
_H1A9392
_H1A9404
_H1A9432
_H1A9444
_H1A9456
_H1A9460
_H1A9470